Intake & Tarieven

Intakeprocedure

Je kunt een afspraak maken voor een intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Een afspraak kan gemaakt worden via de mail, telefonisch of middels het intakeformulier op deze website (onder het kopje "aanmelden"). Doorgaans duurt een intakegesprek anderhalf uur.

Na ons beider akkoord om een traject te starten, stel ik een behandelplan en behandelovereenkomst op. Deze bespreken we vervolgens samen, waarna we hem ondertekenen.

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de hulpvraag. Door regelmatige tussenevaluaties bepalen we samen je doelen en het verloop van het begeleidingstraject.

Maak een afspraak


Tarieven en vergoedingen

De tarieven die gehanteerd worden zijn marktconform en telefonisch opvraagbaar.

Omtrent de vergoedingen voor de therapie is het verstandig om te overleggen met de ziektekostenverzekering. Meestal wordt er vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Je kunt de gemaakte kosten voor de therapie, voor zover deze niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere ziektekosten bij je belastingaangifte aftrekken.


Lidmaatschap/registratie

Lid KvK
Geaccrediteerd coach: SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholing in de psychosociale complementaire gezondheidszorg).

logo SKB

Zorgzame ontwikkeling