Werkwijze van l'Chaim!

Integratieve coaching/therapie

Binnen het werkveld van coaching en therapie is het werken op een integratieve wijze uniek.


  • Als integratief coach/therapeut werk ik vanuit een integratieve mensbenadering. Binnen deze benadering gaan we ervan uit dat de verschillende dimensies in de mens - lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke kanten - elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.
  • Integratief betekent 'volledig', 'het maken van of opnemen in een groter geheel'. Wanneer we onze persoonlijkheid opdelen in verschillende delen, dragen we er zorg voor dat de delen onderling een eenheid leren vormen. De belangrijkste oorzaak van emotionele problemen is de mate van gebrek aan het ervaren van eenheid tussen de delen die samen onze persoonlijkheid vormen. Een voorbeeld:

    Stel, je vergelijkt je persoonlijkheid met een bus vol 'ikken'. Je verschillende ikken zijn de passagiers en jijzelf zit als chauffeur aan het stuur. Je ikken willen echter niet allemaal dezelfde richting op en hebben uiteenlopende ideeën over hoe de bus bestuurd moet worden. Zo wenst je Perfectionist dat jij uitmuntend rijdt, je Pleaser wil dat iedereen het naar zijn zin heeft en je Pusher wil zo snel mogelijk doorcrossen naar de plek van bestemming. Als deze passagiers af en toe iets van hun wensen aan jou, de chauffeur, kenbaar maken en bij jou de regie laten, is het nog te overzien. Zij duwen je echter geregeld opzij en nemen zelf het stuur in handen. Je keuzevrijheid wordt daardoor onmiddellijk beperkt. Zo kan het gebeuren dat opeens je Pusher op jouw chauffeursstoel zit. Die kan alleen maar tempo maken en flink gas geven. Dat is zijn functie in jouw leven. Veelal komt dit in een crisissituatie sterker naar voren.
    (Bron: 'Ik (k)en mijn ikken' – Karin brugman, Judith Budde, Berry Collewijn)

Door tijdens het coachings- of therapietraject te werken aan verandering van binnenuit, levert dat direct een positieve bijdrage aan je basisrelatie met jezelf en anderen.

Bus vol ikken - Karin Brugman

Bus vol 'ikken' uit het boek:
Ik (k)en mijn ikken © Karin Brugman
Illustratie: © Luuk Poorthuis